Bez kategorii, pajka

Stare

41Stare nieruchomości można rozumieć dwojako. Mianem stare nieruchomości możemy określać niekoniecznie wiekowe budynki, ale tylko takie, które były już wcześniej używane przez kogoś innego. Odnosi się to wtedy do tak zwanego rynku wtórnego nieruchomości. Mogą się na nim znajdować stosunkowo młode nieruchomości jednakże będące już wcześniej w czyimś posiadaniu i użyciu. Właśnie w takim kontekście można użyć sformułowania stare nieruchomości. Jednak możemy mieć również do czynienia z nieruchomościami, które w stu procentach spełniają definicję starych. Nie koniecznie mówimy w tym kontekście o budowlach zabytkowych. Nieruchomości zabytkowe stanowią całkiem inną i oddzielną kategorię. Mowa tutaj o zwykłych budynkach zarówno mieszkalnych jak i użytkowych, których czas świetności już dawno miną. Takie nieruchomości mogą oczywiście mieć zalety. Mogą się znajdować w dogodnych miejscach i być stosunkowo tanie. Jednak nie należy zapominać o wadach takowych nieruchomości. Doprowadzenie ich do stanu używalności może wymagać dużych nakładów finansowych i czasu.