Bez kategorii, pajka

Prawo

36Prawo zostało stworzone po to by uregulować wszelkie dziedziny życia społecznego w taki sposób, aby interesy poszczególnych osób nie zagrażały interesom innych obywateli. Przestrzeganie przyjętych norm prawnych zapewnia zgodne życie w społeczeństwie a także chroni poszczególne jednostki przed przykrymi konsekwencjami również przewidziane w prawie. Istnieją różne działy prawne odnoszące się do poszczególnych dziedzin życia. Są również takie działy, które odnoszą się do nieruchomości. Mamy, więc tak zwane prawo budowlane, któro jak sama nazwa mówi zajmuje się wszelkimi aspektami związanymi z budową wszelakich nieruchomości. Oprócz tego mamy szereg przepisów związanych z eksploatacją określonych nieruchomości. Mogą one dotyczyć zarówno nieruchomości mieszkalnych takich jak domy czy też mieszkania w blokach jak i nieruchomości użytkowych. Do nieruchomości może się odnosić zarówno kodeks prawny dotyczący wykroczeń jak i oczywiście kodeks karny. Wszystko zależy, jaki aspekt związany z nieruchomościami chcemy w danej sytuacji poruszyć.