Bez kategorii, pajka

Podatki

4Stając się właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi danej nieruchomości, spoczywać na nas będzie obowiązek płacenia podatków. W prawie polskim obowiązują przede wszystkim dwa rodzaje podatków. Pierwszy to podatek od nieruchomości, a drugi podatek katastralny. Podstawą określania wysokości podatku od nieruchomości jest powierzchnia gruntu lub powierzchnia użytkowa lokalu. Z kolei w przypadku podatku katastralnego wysokość ta zależy od wartości katastralnej nieruchomości. Wartość ta inaczej jest też zwana fiskalną. Jest to wartość urzędowa nieruchomości, która została określona na podstawie masowej wyceny. Wyceny takie są zaś przeprowadzane co jakiś czas, w ramach tak zwanej powszechnej taksacji nieruchomości. Podatek katastralny jest wyrazem tak zwanej sprawiedliwości podatkowej, zasady prawa podatkowego. Wedle tej zasady podatek płacony powinien być proporcjonalnie do wartości nieruchomości. Dzięki temu o wiele mniej obciąża podatników, którzy mają niewielki majątek. Jest to bardzo duży plus, jednakże wdrożenie tego podatku wiąże się z dużymi kosztami.