Bez kategorii, pajka

Podatek

5Posiadanie na własność jakiejkolwiek nieruchomości wiąże się z obowiązkiem płacenia specjalnego podatku od nieruchomości. Z definicji wynika, że przedmiotem podlegającym opodatkowaniu jest właśnie posiadanie nieruchomości. Podatek ten jest pobierany przez samorządy gminne, a regulują go specjalne przepisy prawne. Dokładniej mówiąc, nieruchomości i obiekty budowlane, jakie podlegają opodatkowaniu to przede wszystkim grunty, obiekty budowlane lub ich części służące w celach mieszkalnych lub w celach gospodarczych, służące prowadzeniu działalności gospodarczej. Przepisy wymieniają też jednak nieruchomości, które mogą być wyłączone z podatku. Są to grunty uznane za użytki rolne, a także lasy. Podlegają one jednak opodatkowaniu, jeśli prowadzona jest na nich działalność gospodarcza. Ponadto wyłączone z podatku są grunty zajęte pod zbiorniki wodne oraz zajęte pod pasy drogowe, ale tylko te należące do dróg publicznych. Nieopodatkowane są także nieruchomości, które są zajęte przez urzędy gmin, urzędy marszałkowskie czy inne jednostki samorządu terytorialnego.