Bez kategorii, pajka

Ozdoby

43Budynki i budowle składają się nie tylko elementy, które konieczne są do odpowiedniego funkcjonowania budynku, lecz również te, które mają na celu podniesienie estetyki budynku. Dekoracje budynków mogą być wykonywane zarówno na jego zewnątrz, jak i oczywiście w środku. Gzymsy to jedne z najciekawszych, choć rzadko dziś stosowanych elementów zdobiących elewację. Gzymsy to listwy, które mają wystawać z powierzchni ścian. Głównym zadaniem gzymsu jest chronienie elewacji budynku przez zabrudzeniem i zamoczeniem wodą opadową. Gzymsy mogą być bardzo zdobne. Często stosuje się wielowarstwowe gzymsy. Ozdoby w tym wydaniu mogą pojawiać się, jako listwy na całej długości ścian, listwy nadokienne, podokienne, listwy przy parapetach, na cokołach, listwy działowe oraz listwy, które ozdabiają drzwi. Wewnątrz pomieszczenia gzymsy służą do zdobienia górnych części ścian, kominków. Bardzo często gzymsy wykorzystują motywy zwierzęce, geometryczne oraz roślinne. Najczęściej spotkać je można w zabytkowych budowlach.