Bez kategorii, pajka

Opodatkowanie

2Podatek od nieruchomości jest płacony zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne, które posiadają prawo własności do posiadanych przez siebie gruntów. Osoby fizyczne to oczywiście zwykły obywatel. Natomiast osoby prawne oraz jednostki organizacyjne muszą płacić tenże podatek, jeśli są wieczystymi użytkownikami gruntów, posiadają samoistne nieruchomości albo obiekty budowlane. A także, gdy są po prostu właścicielami nieruchomości bądź innych obiektów budowlanych. Podatek nieruchomości jest określany na specjalnych zasadach i podstawach opodatkowania. Gdy jesteśmy właścicielami gruntu taką podstawą jest jego powierzchnia. Natomiast, gdy posiadamy na własność budynek albo jakąś jego część, podstawa jest tak zwana powierzchnia użytkowa lokalu. Z kolei właściciele budynków albo ich części, które są przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej, płaca podatek określony na podstawie wartości, jaka jest określona w przepisach dotyczących podatku dochodowego. Ponadto stawki podatkowe są określane przez rade gminy w drodze uchwały.