Bez kategorii, pajka

Nowożytność

36Nowożytność w kulturze zapoczątkowała epoka renesansu. Mimo że nie dokonano wówczas zasadniczych wynalazków w dziedzinie materiałów i technologii budowania, to epoka ta pozostawiła wspaniałe budowle sakralne i pałace. Do nielicznych nowinek technicznych należą schody łamane, zastosowane w zamku Chenonceau. Barok dokonał w budownictwie syntezy sztuk. Klasycyzm, natomiast, znów nawiązał do surowego piękna budowli starożytnych. Początek XIX wieku to moment, od którego trwa proces urbanizacji. Wzrost liczby ludności w miastach spowodował konieczność budowania tanich domów, w których na małej powierzchni gruntu przeznaczonego na inwestycje można by pomieścić jak najwięcej rodzin. Jednocześnie mamy do czynienia ze stylami historycznymi. W tym czasie na większą skalę do budownictwa wchodzi stal. Przełom dziewiętnastego i dwudziestego wieku to panowanie secesji w Europie i wczesny modernizm w USA. W dwudziestym wieku w budownictwie panuje modernizm oraz w opozycji do niego style antymodernistyczne. W końcu drugiego tysiąclecia panuje postmodernizm, styl high-tech, ale także nawiązywanie do tradycji. Jednak wykorzystuje się, przede wszystkim, nowoczesne materiały i technologie.