Bez kategorii, pajka

Nieruchomości

31Nieruchomości to bardzo szerokie pojęcie. Może się ono odnosić zarówno do budynków mieszkalnych jak i do takich, które mają zgoła inne zastosowanie. Nie koniecznie muszą to być również budynki, lecz mogą to być inne przedmioty, które zgodnie z nazwą się nie poruszają. Tym niemniej, jeżeli ktoś używa pojęci nieruchomości to od razu na myśl słuchaczom przychodzą różnego rodzaju budynki lub też całe zespoły budynków. I tak mogą to być na przykład domy mieszkalne jak i całe osiedla. Możemy mianem nieruchomości określać stadiony piłkarskie jak i inne mniejsze czy też większe obiekty sportowe. Mamy do czynienia z nieruchomościami prywatnymi jak i tymi, które stanowią własność państwową. Zastosowanie nieruchomości również może być szerokie. Mogą to być nieruchomości mieszkalne jak i takie, których przeznaczeniem jest magazynowanie różnego rodzaju materiałów lub też wytwarzanie nowych (fabryki). Bardzo wiele nieruchomości może mieć również przeznaczenie usługowe. Nie można zapominać również o takich, które służą różnego typu służbom publicznym.