Bez kategorii, pajka

Nielegalnie

30Wiele rzeczy można robić nielegalnie. Najczęściej robimy takie rzeczy wiedząc doskonale o tym, iż to, co robimy jest niezgodne z obowiązującym prawem. Mogą się również zdarzyć sytuacje, w których nasze czyny są wynikiem niewiedzy. Jednak jak mówi jedna z zasad prawa i prawodawstwa nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem. Również w kontekście nieruchomości możemy niektóre rzeczy robić dobrze wiedząc, że są one nielegalne jak i będąc tego zupełnie nieświadomi. I tak wśród nielegalnych postępowań związanych z nieruchomościami bardzo częste są takie, które dotyczą budowania bez zezwolenia. Mogą to być małe budynki gospodarcze w przypadku, których możemy sobie nawet nie uświadamiać tego, że łamiemy prawo a nasza budowa jest nielegalna. Jednak zdarzają się również przypadki, w których nielegalnie budowane są również całe domy jednorodzinne lub magazyny czy też hale produkcyjne. W takim wypadku osoba lub firma może ponieść surowe konsekwencje związane ze złamaniem obowiązującego prawa budowlanego i ogólnie prawa.