Bez kategorii, pajka

Mosty

34Mosty są to budowle inżynierskie, które pozwalają na przekroczenie przeszkody ponad nią. Wyróżniamy mosty drogowe, kolejowe i wodne. Ze względu na to, gdzie one się znajdują, zalicza się je do budownictwa zarówno lądowego jak i wodnego. Najstarsze mosty budowano z drewna oraz z kamienia. Plemiona prymitywne w rejonach podzwrotnikowych znały mosty wiszące wykonane z lian. Z drewna buduje się jeszcze przeprawy nad niewielkimi rzeczkami oraz kładki dla pieszych. Trwalsze są jednak te obiekty wykonane ze stali, żelbetowe lub ceglano-stalowe. Filary buduje się z cegły, a przęsła stalowe. Wyróżniamy mosty jednoprzęsłowe, dwuprzęsłowe i wieloprzęsłowe. Natomiast ze względu na sposób podparcia przęsła stosuje się następującą klasyfikację: wolnopodparte, wspornikowe, łukowe, podwieszane /wantowe/ oraz wiszące. Budową mostów zajmują się wyspecjalizowane firmy, które zwykle wykonują również wiadukty i kładki dla pieszych. W Polsce powstają w ostatnich latach nowoczesne mosty podwieszane. Do takich należą, między innymi, Most Świętokrzyski i Most Siekierkowski w Warszawie.