Bez kategorii, pajka

Materiały

31Bardzo istotną rzeczą w budownictwie są nie tylko wykwalifikowani fachowcy, ale również materiały z jakich powstają budynki, drogi czy mosty. Dużym problemem przy zamówieniach publicznych jest właśnie kryterium ceny, czyli tak naprawdę niska cena gwarantuje wygraną. Za niską ceną idzie niestety niska jakoś materiałów z których są budowane nowe obiekty. Istotne jest, aby materiały budowlane posiadały prawidłowe cechy na które składają się właściwości fizyczne, chemiczne oraz mechaniczne. Podziałów materiałów budowlanych jest wiele są to np. ze względu na ich przeznaczenie na materiały ścienne czy dachowe. Rozróżniamy je również ze względu na funkcje czyli konstrukcyjne czy izolacyjne. Materiały muszę przejść serię badań i zajmują się tym osoby, które ukończyły materiałoznawstwo budowlane. Materiałoznawstwo wiąże się z odpowiedzialnością, gdyż to osoby pracujące w tym zawodzie dokonują opisów wykorzystywanych materiałów. Badania materiałów polegają na sprawdzeniu ich odporności na wpływ chemiczny czy fizyczny.