Bez kategorii, pajka

Kolumny

26Różnego rodzaju elementy konstrukcyjne mogą łączyć w sobie funkcje użytkowe oraz ozdobne. Jednym z takich elementów są filary. Filary stanowią podporę konstrukcyjną. Pełnią one role takie same, jak i kolumny. Również i ich budowa jest zbliżona. Filary są podporami, których przekrój ma zwykle kształt czworoboku lub też innego wieloboku. Filary mają taki sam kształt na całej wysokości. Filary o okrągłym przekroju nazywamy kolumnami. W sytuacji, gdy przekroje na całej wysokości nie zmieniają wymiarów wówczas taki filar nazywany jest słupem. Zadaniem tych elementów konstrukcyjnych jest przede wszystkim tworzenie oparcia dla innych części konstrukcji. Przykładem zastosowania tych elementów w innych dziedzinach są np. słupy energetyczne dla linii przemysłowych oraz słupy telefoniczne. Słupy, filary i kolumny stanowią części podporowo dźwigowe, wykorzystywane są często ze względu na fakt, iż w pomieszczeniu zajmują mniej miejsca niż cała ściana nośna, a odpowiednio wykorzystane mogą pełnić tą samą rolę.