tarmal, Uncategorized

Etykieta i jej funkcje

Spośród elementów opakowania na szczególną uwagę zasługuje etykieta, będąca dodatkowym elementem wyposażenia opakowań. Jest to wycinek papieru lub folii z tworzywa sztucznego w określony sposób przytwierdzony do opakowania, na przykład przyklejony klejem wodnym czy podgumowanym. Może być też wykonana na papierze samoprzylepnym (etykieta samoprzylepna), którą można nalepić bez potrzeby użycia kleju. Niekiedy jest wycinkiem wymienionych tworzyw, wyposażonym w warstwę termozgrzewalną (etykieta termozgrzewalna), którego przytwierdzenie do opakowania następuje pod wpływem ciepła i docisku.Etykiety są nośnikiem informacji językowych i/lub ikonicznych często w formie piktogramów o produkcie zawartym w opakowaniu, producencie i/lub sprzedawcy, sposobie użytkowania, przemieszczania. Wykorzystywane są również jako nośniki promocji. W wielu państwach, także w Unii Europejskiej, istnieją określone uregulowania prawne, regulujące treści informacyjne nanoszone na etykiety.Etykiety pełnią także bardzo ważną rolę jako nośniki powszechnie dziś stosowanych kodów kreskowych na opakowaniach jednostkowych, zbiorczych i transportowych. Jest to związane z możliwością szybkiego i efektywnego przepływu informacji o konkretnych produktach/usługach czy partiach towarów.

Przytoczona wcześniej definicja opakowań oparta została na licznych funkcjach, spełnianych przez nie zarówno w czasie przemieszczania towarów, w tym transportu, składowania, eksponowania, jak i w czasie ich użytkowania. Wychodząc od ogólnej definicji funkcji jako: “jednoznacznej relacji zachodzącej między elementami jednego zbioru i elementami drugiego zbioru” okazuje się, że relacje jakie zachodzą między produktem, a opakowaniem, a także między opakowanym już wyrobem a otoczeniem (w tym środowiskiem przyrodniczym oraz podmiotami fizycznymi i prawnymi) są nie tylko bardzo zróżnicowane, ale także w wielu wypadkach krzyżujące się lub nakładające się na siebie.Śledząc literaturę przedmiotu z zakresu opakowań, można zauważyć, że prawie lawinowo następuje wyodrębnianie coraz większej liczby różnorodnych funkcji, jakie opakowania spełniają lub mogłyby spełniać. Generalnie tendencja ta wydaje się właściwa. Z jednej strony rozwój nauki i techniki doprowadza do uzyskania coraz doskonalszych opakowań, z drugiej zaś wiedza z tego zakresu umożliwia wykorzystanie tych osiągnięć w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej i życia osobistego użytkowników opakowania.