Bez kategorii, pajka

Domownik

15Każdy posiadacz nieruchomości mieszkalnej może o sobie powiedzieć, że jest domownikiem. Oprócz ewidentnych właścicieli domownikami są wszyscy, którzy zamieszkują pod danym adresem. I tak mogą to być osoby samotne, czy też małżeństwa. Mogą z nimi mieszkać rodzice jak i dzieci. Wszystko zależy od sytuacji rodzinnej. Każdy domownik chciałby zapewne mieć, chociaż odrobinę prywatności i własny kont w takim mieszkaniu czy też domu jednorodzinnym. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Wszyscy muszą być świadomi, że posiadanie własnego domu to nie tylko określone przywileje jak i wygody, ale również i określone obowiązki. Każdy domownik powinien, więc dbać o własny dom i własne mieszkanie tak, aby nie szkodzić innym jak i sobie. Odpowiedzialność za określone nieruchomości spoczywa naturalnie w największym stopniu na właścicielach jednakże nie pomija ona również użytkowników, czyli w przypadku nieruchomości mieszkalnych wszystkich domowników. Należy o tym pamiętać i mieć to na względzie w kontekście wszelakich podejmowanych czynności.